GAMLEBYENS HISTORIE

Kunstprosjektet i Nordre Sortiport i Gamlebyen i Fredrikstad ble avduket 17. november 2013 kl. 18.00. Nordre Sortiport er en unik velkomststasjon til festningsbyen. I den snart 300 år gamle mørklagte tunellen  formidles det begivenheter og hendelser fra festningsbyens 450 år gamle historie gjennom lyd- og lysspill. Kunstprosjektet er i samarbeid med Forsvarsbygg nasjonale festningsverk finsnsiert gjennom gavedonasjon fra Sparebankstiftelsen DNB. Barn i og rundt Gamlebyen har deltatt aktivt i utviklingsarbeidet.