PRINSESSE INGRID ALEXANDRAS SKULPTURPARK

Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark ble etablert i anledning Kongeparets 25-årsjubileum i 2016, og åpnet av Hans Majestet Kongen sammen med Hennes Kongelige Høyhet Prinsessen. Skulpturene har blitt til mellom 2016 og 2019 etter konkurranse blant 5.- og 6. klassinger i alle deler av landet. Skulpturidéene  har blitt plukket ut av en jury med kunstfaglig kompetanse og videreutviklet i samarbeid med ulike profesjonelle kunstnere, utøvere og håndverkere. De unge kunstnerne har vært med i selve produksjonsprosessen fra tegning og modell til ferdig skulptur. Til slutt har skulpturene blitt avduket i Slottsparken med Prinsesse Ingrid Alexandra og andre medlemmer av Kongefamilien til stede.

Geometrisk rev (Sofie Sollid Gjertsen, Setermoen skole, 2016)

Kanin i trøbbel (Emma Hansen, Ballangen skole, 2016)

Ansiktsløs mann (Evald Møller Johansen, Lilleby skole , 2017)

Roggbif (Emilie Forsmo Bratberg og Kaisa Øksdahl, Slåstad skole, 2017)

Instrument (Norah Hansen, Kringler-Slattum skole, 2018)

Mitt mot (Christian Mathias Andresen, Moss Internasjonale skole, 2018)

Jordas hånd (Helene Breen Brudevoll, Botne skole, 2018)

Den store marken (Nicklas Eskedal-Christophersen, Oliver Kristoffer Brækken, Julian Malachi Kumar Karpis og Kristoffer Bentzen-Lunder, Eikeli skole, 2018)

Tallblyanten på rømmen (Lise Margrethe Kvernvold, Vaulen skole, 2019)

Rar benk (August, Paradis skole, 2019)

Munnben (Emma Sofie Nesse Torgersen, Tysnes skole, 2019)

Skulpturen Putemannen finnes også her. Den er formgitt av Jonas Gjerstad, Martin Danning og Mathias Svendsen fra Sagdalen skole, og opprinnelig laget til skulpturstien på Akershus festning