SQULPTHUS PARK

De fleste som har vært i Gamlebyen har fått med seg den spesielle «Slangebenken» like ved Fargefabrikkens kulturhus, Qulthus, et par hundre meter fra lekeplassen i Gamlebyen. «Slangebenken» er et av flere utsmykningsprosjekter fra Squlphus Park som vi iverksatte i 2006. Den unge kunstneren til benken er Mathias Ydse-Strande som da gikk på Hurrød skole. Squlpthus Park har som formål å ta barnas stemme med i ulike byutviklingsprosjekter. Prosjektet startet med en skulpturkonkurranse for barn som resulterte i en utsmykning som står utplassert i Kirkeparken i Fredrikstad. Den knallgule «Klatreosten» av Karoline Elgheim som da var elev ved Rødsmyra skole. Prosjektet fortsatte med «Fotballens innside», og i 2008 ble 56 freds- og vennskapstepper på 6 ganger 3 meter, laget av over 1200 skoleelever svøpt over kanonene i Gamlebyen under Q-festivalen. En midlertidig installasjon.

Fargefabrikken fikk senere prosjektansvaret for utviklingen av Barnas skulptursti – Akershus Festning i Oslo. Skolebarn fra Østlands- området deltok i en konkurranse som resulterte i ti fantastiske og originale skulpturer som ble produsert av bronsestøperier, monumenthuggerier og andre håndverksbedrifter. Selve skulpturstien ble åpnet av HKH Kronprinsesse Mette-Marit høsten 2013. Prosjektet vokste videre med Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark og Barnas skulptursti – Horten. Våren 2017 var Fargefabrikken involvert i utsmykninsgprosjekt i Fredrikstad, Oslo, Kristiansand og Horten.

Kunstprosjektet i Nordre Sortiport i Gamlebyen i Fredrikstad ble avduket 17. november kl. 18.00. Nordre Sortiport er en unik velkomststasjon til festningsbyen. I den snart 300 år gamle mørklagte tunellen  formidles det begivenheter og hendelser fra festningsbyens 450 år gamle historie gjennom lyd- og lysspill. Kunstprosjektet er i samarbeid med Forsvarsbygg nasjonale festningsverk finsnsiert gjennom gavedonasjon fra Sparebankstiftelsen DNB. Barn i og rundt Gamlebyen har deltatt aktivt i utviklingsarbeidet.

Fargefabrikken er involvert i utsmykningsprosjekt i Fredrikstad, Oslo, Horten, Kristiansand og Numedal.