Fire nye skulpturer til «Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark»

Fire nye skulpturer til «Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark» skal produseres etter skolekonkurranser på Østlandet høsten 2017. Skulpturene vil avdukes i Slottsparken i juni 2018.

«Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark» er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB i anledning Kongeparets 25-årsjubileum i 2016.

For å realisere skulpturparken blir det i perioden 2015 – 2019 arrangert skolekonkurranser for 5. og 6. klassinger i alle landsdeler. Skulpturene i parken tegnes/modelleres av skolebarn på 5. og 6. trinn over hele landet, velges ut av en jury med kunstfaglig kompetanse, og videreutvikles i samarbeid med ulike profesjonelle kunstnere, utøvere og håndverkere. Formgiverne er med i produksjonsprosessen.

Første del av konkurransen ble avholdt for landets tre nordligste fylker, andre del gikk til skolebarn i Hedmark og Oppland, samt Sør- og Nord-Trøndelag.

Høsten 2017 ble invitasjoner sendt til 5. og 6. klassinger i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark, og det har vært svært god deltakelse i konkurransen.

Elevenes oppgave har vært – alene eller i fellesskap – å tegne eller modellere et forslag til en skulptur. Forslaget skulle inneholde en kort skriftlig beskrivelse av skulpturen, og fortelle hvilket materiale skulpturen burde lages av. Deltakerne har stått fritt i valg av idé og formspråk, men skulpturens uttrykk skulle tones inn mot Slottsparkens egenart, og invitere til sanseopplevelser. Innleveringsfristen for bidragene var 30. oktober 2017.

Om årets skolekonkurranse
Det er kommet inn veldig mange interessante forslag til skulpturer fra elever over hele Østlandet, og juryen har kommet frem til følgende vinnere:

«Instrument»
Formgitt av Norah Hansen som går i 5. klasse ved Kringler-Slattum skole, Åsgrenda i Nannestad kommune, Akershus.

 

 

 

 

 

 

 

Juryen sier følgende om vinnerbidraget:
«Instrument» av Norah fra Kringler-Slattum skole i Nannestad kommune er en vakker abstrakt form. Den er grasiøs og skaper undring. Valg av materialet glass er originalt og spennende.

Med utgangspunkt i vinnerbidraget til Norah vil skulpturen i løpet av vinteren/våren 2018 bli produsert av Hadeland Glassverk – i samarbeid med Norah.

”Mitt mot »
Formgitt av Christian Mathias Andresen  i 5 kl. på  Children`s International School Moss, Østfold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryen sier følgende om vinnerbidraget:
«Mitt mot» av Christian fra Children`s International School Moss er et personlig bidrag som skaper et bilde som vi alle kan kjenne oss igjen i. Den smeltende mannen er svært uttrykksfull og hjelper oss til å se at alle kan føle seg usikker, nervøs og utilpass.

Med utgangspunkt i vinnerbidraget til Christian vil skulpturen i løpet av vinteren/våren 2018 modelleres i full størrelse i atelieret til Fredrik Raddum i TRAFO Kunstnerhus av billedkunstner Magnus Berntz Eriksen i samarbeid med formgiver Christian. Så vil den støpes i bronse av Bronseskulptur.

«Jordas hånd»
Formgitt av Helene Brudevoll i 6 b fra Botne skole, Gullhaug i Holmestrand kommune, Vestfold.

 

 

 

 

 

Juryen sier følgende om vinnerbidraget:
«Jordas hånd» av Helene fra Botne skole i Holmestrand kommune er et viktig bidrag til parken. Skulpturen viser et engasjement for verden vi lever i og minner oss på at vi som forvaltere må ta ansvar og verne om den.

Med utgangspunkt i vinnerbidraget til Helene vil skulpturen i løpet av vinteren 2017/2018 modelleres i atelieret til Fredrik Raddum i TRAFO Kunstnerhus av billedkunstner Magnus Berntz Eriksen. Så vil den hogges i stein av Johansen Monumenthuggeri. Treet i midten vil plantes i samarbeid med Slottsgartneriet.
Hele produksjonen er i samarbeid med formgiver Helene.

«Den store marken»
Formgitt av Oliver Kristoffer Brækken, Julian Malachi Kumar Karpis, Nicklas Eskedal-Christophersen og Kristoffer Lunder-Bentzen i 5 c på Eikeli skole, Hosle i Bærum kommune, Akershus.

 

 

 

 

 

 

 

Juryen sier følgende om vinnerbidraget:
«Den store marken» formgitt av Nicklas, Oliver, Julian og Kristoffer fra Eikeli skole i Bærum kommune er en morsom og tankevekkende skulptur. Skulpturen løfter frem en av mange viktige skapninger som er med å holde jorden vår fruktbar. Utførelsen er leken og dynamisk.

Med utgangspunkt i vinnerbidraget til Nicklas, Oliver, Julian og Kristoffer vil skulpturen i løpet av vinteren/våren 2018 modelleres i full størrelse av billedkunstner Ellen Solberg i samarbeid med formgiverne. Så vil den støpes i bronse av Bronseskulptur.

I løpet av juni 2018 vil vinnerskulpturene bli avduket. Vinnerne av konkurransen og deres foresatte blir invitert til åpningen.

Vi gratulerer Nicklas, Oliver, Julian og Kristoffer i 5 c på Eikeli skole, Helene i 6 b på Botne skole, Norah i 5. på Kringler-Slattum skole og Christian i 5. på Children`s International School Moss så mye med vinnerbidragene. Gratulasjoner sendes også til lærerne.

Vi vil også takke alle elever som har vært med i skulpturkonkurransen, og deres dyktige lærere, for fantastisk flott innsats.

2016 choisir la robe de mariée pour vous-même,Robe De Mariée les prix de la boutique en ligne française moins chers, d'excellente qualité. Il est votre meilleur choix. Balklänningar har varit populär i partiet.Balklänning Men genom de breda ben byxor är medvetna om att inte att breda ben byxor lätt att kontrollera. Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning