kulturprodusenter

SMEDJEGATEN 88 – 1632 GAMLE FREDRIKSTAD – NORGE +47 4528 2222

LØTEN & MOSS

KULTŪRAUGS

Vi som er folka i Fargefabrikken elsker å leke med form og farge. Vi reiser rundt
i hele landet og skaper herlige møteplasser med aktiviteter hvor unge kunstinteresserte kan ha det gøy. Dette har vi drevet med i over 20 år, og leken med kunst og kultur fortsetter. Basen vår er i Gamlebyen i Fredrikstad.

Fargefabrikken produserer innholdsrike aktiviteter med både tradisjonelle og nyskapende uttrykk og metoder; workshops og kurs, aktivitetsutstillinger og produksjoner for Den kulturelle skolesekken samt utsmyknings-prosjekter i det offentlige og private rom i samarbeid
med kunstnere, kulturarbeidere og arrangører i privat og offentlig sektor.

Ta kontakt om du vil være med på leken og bli bedre kjent med oss i Fargefabrikken!

The people at Fargefabrikken love to play with shape and color. We travel all
over the country and create inspirational meeting places with activities where young art enthusiasts can have fun. We have been doing this for over 20 years, and the play with art and culture continues. Our base is in the Old Town og Fredrikstad.

Fargefabrikken produces content-rich activities with both traditional and innovative expressions and methods; workshops and courses, activity exhibitions and productions for The Cultural school bag as well as public art projects in collaboration with artists, cultural workers and organizers in the private and public sectors. Contact us if you want to join the artplay and get to know us better!